+32 3 218 77 50 | Info@climaways.be

Verwarmingstechniek in appartementsgebouwen en meervoudige wooneenheden

In de moderne woningbouw worden opdrachtgever, studiebureau en installateur geconfronteerd met een aantal nieuwe gegevens die het noodzakelijk maken om de bijhorende installatietechniek voor Centrale Verwarming en Sanitair Warm Water productie te herdenken. Deze elementen zijn o.a. :

  • Verhoogde gebouwisolatie : de wetgever vereist dat nieuwe gebouwen voldoen aan een globaal maximum isolatiepeil. Om deze isolatiewaarden te bereiken, worden woningen van langsom meer luchtdicht. Een mechanische ventilatie moet voorzien worden ten behoeve van de luchtkwaliteit in de woning. Hierdoor wordt het toepassen van individuele verwarmingsketels met zogenaamde open verbrandingskamer praktisch onmogelijk.
  • Deze verhoogde isolatiegraad maakt dat de benodigde vermogens voor verwarming steeds kleiner worden, terwijl de wens naar Sanitair Warm Water comfort onveranderd blijft. Dit lijdt tot een contradictie in het op te stellen ketelvermogen. Het vermogen van individuele ketels is vaak te hoog voor de eigenlijke behoeften en geeft aanleiding tot te dure installaties.
  • Onze hedendaagse energieproblematiek vereist de toepassing van duurzame energiebronnen. Verwarmingsinstallaties moeten niet alleen meer kunnen werken op klassieke fossiele brandstoffen, maar moeten flexibel gevoed kunnen worden met duurzame energiebronnen, zoals biomassa, zonthermische energie, WKK, warmtepomptechniek, afvalwarmte, afstandsverwarming.
  • De hedendaagse bewoners vereisen een duidelijke en ondubbelzinnige individuele afrekening van hun nutsvoorzieningen, zoals energie- en waterverbruik.

Moderne Collectieve Verwarmingssystemen bieden een oplossing aan al deze nieuwe elementen. Collectieve verwarmingssystemen met een centrale stookplaats bieden immers het voordeel dat in de individuele wooneenheden geen verwarmingsketels meer aanwezig zijn en aldus ook geen open verbrandingssysteem. De centrale warmteproductie is makkelijk bereikbaar voor servicetechniekers en globaal gezien goedkoper in plaatsing en uitbating dan individuele verwarmingsketels.

Dergelijke installaties noemt men geïndividualiseerde collectieve verwarmingssystemen (GCV). Een centrale warmteproductie (stookplaats) produceert de warmte voor ruimteverwarming en sanitair warm water. Deze warmte wordt via een klassiek tweepijps verwarmingsnet aan elke wooneenheid aangeboden. In elke wooneenheid wordt aan de ingang een moderne elektronische caloriemeter geplaatst die op exacte wijze het individuele energieverbruik per wooneenheid registreert (zowel voor ruimteverwarming alsook voor de SWW productie).

De COLLINDI verwarmingssatellieten garanderen een optimaal verwarming- en warmwatercomfort in appartementsgebouwen of gegroepeerde wooneenheden.

Zij kunnen uitstekend toegepast worden in gebouwen waar voor de ruimteverwarming een relatief klein vermogen nodig is, maar toch hoge eisen gesteld worden aan het sanitair warmwatercomfort. Het verwarmingssatellietensysteem is ideaal geschikt voor nieuwbouw en renovatie, waarin tweepijps verticale verdelingen aangelegd worden. De COLLINDI verwarmingssatellieten zijn als individuele warmtetransferstations geconcipieerd en worden in elke wooneenheid geplaatst.

Energieregistratie

De ingebouwde ultrasoon energiemeter meet zeer nauwkeurig het energieverbruik per wooneenheid (verwarming + SWW) en kan worden aangepast aan de eisen van de gebouwbeheerder of zijn bewoners. De individuele verbruiksgegevens kunnen lokaal uitgelezen worden, of d.m.v. een BUS communicatie automatisch doorgestuurd worden naar de gebouwbeheerder. Deze kunnen dan gebruikt worden voor een volledige geïndividualiseerde energiefactuur per wooneenheid.

Automatische debietregeling

De COLLINDI verwarmingssatellieten zijn voorzien van een automatische debietregeling. Het benodigde waterdebiet is ingesteld in de satelliet en wordt constant gemonitord door de debietmeter en de temperatuurvoelers. Deze gegevens worden dan gebruikt om een variabel debiet (vermogen) in te stellen d.m.v. de modulerende 2-wegafsluiter. Dit proces maakt het systeem zelfregelend en zorgt ervoor dat er geen extra mechanische componenten geïnstalleerd dienen te worden per wooneenheid. Het waterdebiet kan uitgelezen worden op de kamerthermostaat of vanop afstand via de bijhorende software ter controle. Deze uitlezing kan gebruikt worden voor de optimale inregeling van het systeem bij het in bedrijf nemen van de installatie.

Centrale warmteproductie

Het gebruik van een centrale warmteproductie is energetisch efficiënter dan het gebruik van individuele ketels per wooneenheid (onafhankelijk van de graad van efficiëntie van de ketels). Niet enkel de CO2 voetafdruk wordt verkleind maar het wordt ook veel eenvoudiger om het energieverbruik te meten per eindgebruiker. Het gebruik van een SWW boiler in plaats van een platenwarmtewisselaar, laat toe om de centrale warmteproductie te dimensioneren met het kleinst mogelijk benodigde vermogen. Het toepassen van de voorraadboilers stelt u in staat om optimaal gebruik te maken van de “gelijktijdigheidsfactoren” in meervoudige wooneenheden. Er bestaat geen behoefte aan het constant op hoge temperatuur houden van de centrale warmtedistributie. Wanneer er geen warmtevraag is vanuit één van de wooneenheden kan het systeem volledig uitgeschakeld worden! Als voorbeeld kan een klassiek gebouw dat voorzien is van individuele ketels met een totaal verwarmingsvermogen van 1000kW nu uitgevoerd worden met een centrale stookplaats van 300 kW (onder voorbehoud van correcte dimensionering).

Gebruik van hernieuwbare energie

Een derde van alle CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door gebouwenverwarming in België. Daarom kan ieder gebruik van hernieuwbare energie of energiebesparing een grote impact hebben in onze strijd tegen de opwarming van de aarde en helpen bij het verlagen van de energiefacturen. Het Collindi systeem kan eenvoudig en zeer doeltreffend gecombineerd worden met technologieën die gebruik maken van hernieuwbare energie. De installatie van de centrale warmteproductie kan opgebouwd worden uit een combinatie van hernieuwbare energiebronnen als zonthermie, warmtepompen, WKK en biomassa, gecombineerd met de modernste verwarmingsketels.